Stichting MENT is altijd op zoek naar partners die graag willen en kunnen samenwerken
binnen de regio op het gebied van neurorevalidatie bij mensen met NAH en MS.
Mocht u hierover meer informatie willen, neem dat contact op via de contactpagina.

ETZ is een gewaardeerde partner van MENT

Een samenwerkingsverband met korte lijnen voor de neurologische sector in de regio is van groot belang voor patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, zodat ze in de eerste lijn goed begeleid worden door een therapeut met kennis op dat gebied.

Contact: mscentrummiddenbrabant@etz.nl

LIBRA is een gewaardeerde Partner van MENT

Door deelname aan het regionaal netwerk MENT krijgen we de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en te vergroten in het behandelen en begeleiden van patiënten met NAH. Een samenwerkingsverband voor de neurologische sector in de regio is van groot belang voor patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis. Kennisdeling en verbinding is hierbij essentieel. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen met NAH de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is en begeleid wordt door een therapeut met kennis op dat gebied. Libra Revalidatie & Audiologie is de expert op het gebied van medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Ons belangrijkste doel is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

Contact:
NAH: I.Keydener@libranet.nl
MS: E.Peeters-Buijckx@libranet.nl

Hersenletselnetwerk Midden-Brabant is een gewaardeerde partner van MENT

Het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant (HLN) is een samenwerkingsverband dat bestaat uit organisaties, formele en informele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het Hersenletselnetwerk biedt zorg en geeft ondersteuning aan mensen met NAH in Midden-Brabant.

Contact: I.Groot@zmbr.nl

Het MS netwerk Midden-Brabant is een gewaardeerde partner van MENT

Het MS netwerk Midden-Brabant zet zich in voor mensen met MS en hun naasten. Het netwerk streeft naar een optimale samenwerking in de keten vanaf het ziekenhuis tot en met de thuissituatie. Vaak wordt een naadloze overgang vanuit de zorg en ondersteuning in het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis gemist. Het MS netwerk Midden-Brabant zet zich in om een goede doorstroom te realiseren tussen de betrokken zorgorganisaties. Een optimale samenwerking en een goede doorstroom komt de kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding van mensen met MS en hun naasten ten goede.

Meer informatie: klik hier