Kwaliteitseisen fysiotherapie / oefentherapie

  • Men is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten
  • Heeft kennis van en werkt volgens de meest recente richtlijnen op het gebied van centraal neurologische aandoeningen.
  • Heeft scholing gevolgd in de neurorevalidatie of geriatriefysiotherapie
  • Is minimaal 3 x per jaar aanwezig bij het intervisieprogramma Eye Opener
  • Is werkzaam in de eerste lijn
  • Behandelt minimaal 4 patiënten met NAH per week
  • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/workshop/cursus op het gebied van NAH
  • Participeert actief in het NAH netwerk door jaarlijks de bijeenkomsten bij te wonen en actief mee te denken/werken aan verbetering tav behandeling van neurologische patiënten