In de eerstelijns zorg is het lastig om de lijnen kort te houden en alle benodigde disciplines op een efficiënte en gebalanceerde manier te betrekken bij een cliënt. Een door Stichting MENT georganiseerde intervisie maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar cliënten te kijken en hierover te sparren.

Vier keer per jaar komt een samengestelde groep met verschillende disciplines èn ervaringsdeskundigen samen om casuïstieken te bespreken. Deze bijeenkomsten worden bij Stichting MENT de Eye Opener genoemd en zijn gestructureerd aan de hand van een intervisiemethode. Eye Opener is een mooi moment om op professioneel vlak verder te komen èn je collega’s in het netwerk beter te leren kennen. Stapsgewijs wordt in anderhalf á twee uur tijd een casus besproken, waarna de inbrenger van de casus met nieuwe inzichten en informatie vanuit verschillende disciplines de deur uitgaat.

Het is heel nuttig om een casus in te brengen als je als zorgverlener vastloopt, twijfelt over je handelen of iets over het hoofd denkt te zien. Het kan daarentegen ook bevestiging geven dat je op de goede weg zit. Je leert niet alleen heel veel van het bespreken van je eigen casus, maar ook over het doornemen van andermans casuïstieken.

“Mede dankzij Eye Opener ben ik alerter op het inschakelen van andere disciplines bij mijn cliënten. Het helpt mij om breder te denken dan mijn eigen vakgebied en na iedere bijeenkomst kom ik met nieuwe inzichten thuis.” – Mirre van Oers, fysiotherapeut

Eye-opener: eerstelijnszorg voor NAH-cliënten

In samenwerking met Zorgbelang Midden Brabant is er een intervisieproject gestart onder de noemer Eye Opener.
Iedere groep kent maximaal 8 MENT zorgverleners waarbij zich 2 NAH lotgenoten aansluiten. Ze komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Deze cursus vindt in de vroege avond plaats.

In de toekomst zullen er meer NAH cliënten binnen de eerstelijns zorg worden behandeld. Dit komt onder andere door een verwachte toename van het aantal mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De behandeltrajecten binnen de tweedelijnszorg zijn steeds korter en er is de tendens om de zorg minder in een intramurale setting en meer thuis aan te bieden.

Onzichtbare gevolgen NAH

Professionals in de NAH-zorg spelen een belangrijke rol in het begeleiden, behandelen en ondersteunen van cliënten. Het leven van NAH-cliënten speelt zich, met alle zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH, voor het grootste deel af buiten de spreekkamer of behandelruimte. Houd je hier als professional voldoende rekening mee bij de (be)handeling? En geef je voldoende ruimte aan NAH-cliënten om echt eigen regie te voeren?