Kwaliteitseisen maatschappelijk werk / NAH begeleiding

  • Lid zijn NVMW/BPSW
  • Geregistreerd in registerplein
  • Aantoonbaar specifiek geschoold in begeleiding/behandeling van mensen met NAH
  • Heeft kennis van en werkt volgens meest recente richtlijnen op het gebied van NAH
  • Ziet minimaal 4 patiënten met NAH per week, bij voorkeur het systeem van cliënt
  • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/symposium op het gebied van NAH
  • Is werkzaam in de eerste lijn
  • Participeert actief in het NAH netwerk door: jaarlijks een jaarvergadering, scholing , workshop van MENT bij te wonen
  • Neemt deel aan minimaal 3 Eye opener bijeenkomsten (intervisie)