kwaliteitseisen diëtetiek

  • Geregistreerd in het kwaliteitsregister
  • Is aantoonbaar geschoold in de behandeling van mensen met NAH
  • Heeft kennis van en werkt volgens richtlijnen op het gebied van NAH
  • Heeft scholing gevolgd op het gebied van decubitus, ondervoeding
  • Ziet minimaal 4 patiënten met NAH per week
  • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/symposium op het gebied van NAH
  • Participeert actief in het netwerk door minimaal 3 intervisiebijeenkomsten van Eye Opener te volgen
  • Is werkzaam in de eerste lijn