MENT is op zoek naar behandelaren in de regio Tilburg en omstreken die gespecialiseerd zijn in neurologie om ons netwerk te verstevigen en zo optimale multidisciplinaire zorg te kunnen leveren. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, heeft stichting MENT een aantal criteria waaraan de paramedische zorgverleners moeten voldoen.

De paramedische zorgverleners van MENT moeten beschikken over:

 • Specifiek doorlopen opleiding. Klik op onderstaande button van uw discipline om te kijken aan welke scholingseisen u moet voldoen.
 • Kennis van richtlijn NAH (werking brein, oorzaken en gevolgen van hersenletsel, invloed van persoons- en omgevingsfactoren)
 • Bereid zijn tot multidisciplinaire samenwerking
 • Methodische werkwijze waarbij gebruik gemaakt wordt van valide en betrouwbare instrumenten.

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap:

 • Indien van toepassing voor beroepsgroep, BIG-registratie.
 • Actief werkzaam met de doelgroep personen met NAH gedurende minimaal 1 jaar.
 • Aanwezigheidsplicht van minimaal 75% van de netwerkactiviteiten gedurende elk kalenderjaar.
 • Deelname is persoonsgebonden, niet praktijk gebonden.
 • Actieve participatie in het netwerk.
 • Deelnemers conformeren zich aan gemaakte werkafspraken.
 • Deelnemers dienen de jaarlijkse contributie van € 50,= te voldoen. Indien nodig wordt dit bedrag bijgesteld. Deelnemers worden hiervan tijdig schriftelijk in kennis gesteld met de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te beëindigen.

Klik voor de specifieke kwaliteitscriteria per discipline op onderstaande buttons.