Welkom bij MENT

Multidisciplinaire eerstelijns neurorevalidatie Tilburg e.o.

MENT is een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van zorg gericht op neurorevalidatie,  de stichting is opgericht in 2013.  De afkorting MENT staat voor Multidisciplinair Eerstelijns Neurorevalidatie in Tilburg en omstreken. 

Aanvankelijk zijn we begonnen als een netwerk voor paramedici gericht op het begeleiden van mensen met NAH. Door de goede samenwerking met het revalidatiecentrum Leijpark is de doelgroep uitgebreid met MS (sinds 2020).  

Elke therapeut, werkzaam in de eerste lijn, kan lid worden van MENT, mits de basisscholing aanwezig is. De kracht van de stichting is dat er gericht geschoolde paramedici elkaar diverse keren per jaar kunnen ontmoeten. 

Jaarlijks organiseren we: 

  • Eye opener intervisiebijeenkomsten samen met therapeuten van het revalidatiecentrum en NAH-ervaringsdeskundigen   
  • Monodisciplinaire bijeenkomsten met therapeuten van het revalidatiecentrum  
  • Netwerkbijeenkomst met leden van de stichting 
  • Een symposium, onder de vlag van het Hersenletselnetwerk Midden Brabant 

De kracht van MENT is dat we een goede partner zijn binnen het hersenletselnetwerk. We ondersteunen nieuwe initiatieven zoals het opzetten van Breinlijn en het opzetten van het MSnetwerk Midden Brabant.    

Het uiteindelijke doel is dat mensen met NAH/MS thuis goede multidisciplinaire therapie krijgen als vervolg op het verblijf en behandeling in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.