Dé schakel in behandeling/zorg aan mensen met NAH en MS in de regio Tilburg.

MENT is een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met NAH en MS. Ons streven is dat iedereen met NAH / MS de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.
Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners in de eerste lijn en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Optimale zorg voor NAH / MS, dat is ons doel!

De diëtist is bij uitstek de deskundige om u te helpen op het gebied van voeding en gezondheid met als doel een goede voedingstoestand. Een goede voedingstoestand draagt er aan bij dat u zich beter voelt en dat de eventuele behandeling beter aanslaat.

De diëtist werkt nauw samen met de arts en andere hulpverleners om ervoor te zorgen dat u de juiste voeding krijgt: passend bij uw aandoening, uw behandeling én natuurlijk uw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kan door middel van aanpassingen in huis, handige hulpmiddelen voor in de keuken of adviezen ten aanzien van werk. Daarnaast richt de ergotherapeut zich ook vaak op het aanleren en toepassen van strategieën om de vaak beperkte energie beter te verdelen.

Fysiotherapie is gericht op klachten van het bewegingsapparaat. Een fysiotherapeut kan o.a. helpen bij het verbeteren van kracht, balans, coördinatie en dit integreren in oefeningen om activiteiten in het dagelijks leven beter uit te kunnen voeren.  De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten

Logopedie kan mensen met spraak-, slik- en communicatieproblemen helpen. Bij hersenletsel of ms kunnen er verschillende problemen ontstaan. De stem kan zachter worden, de ademhaling oppervlakkiger en de spraak verslapt of wordt onduidelijk. Er kunnen ook problemen ontstaan met de mimiek wat de expressie in de communicatie vermindert. Mensen kunnen zich gaan verslikken of moeite krijgen met kauwen en doorslikken van voeding. Logopedie is gericht op het verminderen van deze spraak- en slikproblemen.

Door NAH of MS kunnen  mensen ook problemen krijgen met het vinden van woorden en het geheugen. Ze moeten langer nadenken voordat ze iets kunnen zeggen en raken soms de draad van hun verhaal kwijt waardoor ze meer moeite  hebben met  deelname aan gesprekken met anderen. Een logopedist kan ook hierbij hulp en advies bieden.  Indien nodig kan een logopedist  ook advies gegeven over het gebruik van een alternatief communicatiemiddel.

Maatschappelijk werk is kort gezegd het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.  Gespecialiseerde begeleiding richt zich op praktische begeleiding en coaching in het dagelijks leven, met name het vergroten van de zelfredzaamheid en het uitbreiden van datgene wat goed gaat.

Neuropsychologie is de subdiscipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag, stemming, belevingen en handelen.