Kwaliteitseisen psychologie

 • Men is lid van de sectie neuropsychologie of sectie revalidatie psychologie
 • Is bij voorkeur BIG geregistreerd als GZ- psycholoog of werkt onder supervisie van een GZ psycholoog.
 • Is aantoonbaar specifiek geschoold in de behandeling van mensen met NAH
 • Heeft kennis van en werkt volgens meest recente richtlijnen op het gebied van NAH
 • Ziet minimaal 4 patiënten met NAH per week voor diagnostiek en/of behandeling
 • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/symposium op het gebied van NAH
 • Heeft intervisie met collega GZ psychologen
 • Werkt systematisch met evidence based methodieken
 • Participeert actief in het netwerk door jaarlijks een jaarvergadering , scholing, workshop van MENT bij te wonen
 • Denkt actief mee in de ontwikkelingen in de uitvoering van nieuwe behandelmethodes.
 • Neemt deel aan minimaal 3 intervisies van Eye Opener per jaar
 • Is werkzaam in de eerste lijn